Skip to content
İstanbul Gayrimenkul Değerleme

İstanbul Gayrimenkul Değerleme Hakkında?

İGD (İstanbul Gayrimenkul Değerleme), gayrimenkul değerleme, makina değerleme ve özellikle otel fizibilite çalışmaları yapmak üzere 2005 yılında bankacılık ve gayrimenkul sektöründeki deneyimleri bir araya getirmiştir. Gayrimenkul değerleme sektörünü düzenleyen iki…

Gayrimenkul Değerleme Raporu Örneği İndir

Gayrimenkul değerleme raporu örneği, öncelikle nerelerde kullanılır bunu ifade etmekte fayda var. Varlıkların yeniden değerlendirilmesinde, finansman kullanımında, birleşmelerde, devralmalarda teminatların değer tespitinde, borçların yeniden yapılandırılmasında, alacakların takas yolu ile azaltılmasında, proje…

Ekspertiz Raporu Örneği

Ekspertiz Raporu Örneği İndir

Ekspertiz rapor örneği, öncelikle ekspertiz raporu nerelerde kullanılır bunu ifade etmekte fayda var. Varlıkların yeniden değerlendirilmesinde, finansman kullanımında, birleşmelerde, devralmalarda teminatların değer tespitinde, borçların yeniden yapılandırılmasında, alacakların takas yolu ile…

Ekspertiz Raporu

Ekspertiz Raporu Nedir?

Öncelikle ekspertiz raporu (değerleme raporu) nerelerde kullanılır bunu ifade etmekte fayda var. Varlıkların yeniden değerlendirilmesinde, finansman kullanımında, birleşmelerde, devralmalarda teminatların değer tespitinde, borçların yeniden yapılandırılmasında, alacakların takas yolu ile azaltılmasında,…

Ekspertiz

Ekspertiz Nedir?

Kelime anlamı itibarıyla ekspertiz, gayrimenkul ekspertiz veya makine ve ekipman ekspertiz sürecine verilen isimdir. Bir diğer anlamıyla kıymet biçme sürecidir. Ekspertiz veya gayrimenkul değerleme olarak da bilinen konu hakkında hazırladığımız…

SPK Değerleme Şirketleri Ne Demek?

Gayrimenkul Değerleme Şirketi mevzuatta bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa…

Konut Değerleme Nedir? Nasıl Yapılır?

Ev ekspertiz veya konut değerleme olarak da anılan işlem, bir konutun değerinin takdir edilmesidir. Sadece değerin değil, teknik açıdan incelemelerin de yapıldığı bir işlemdir konut değerleme. Konut değerleme, Türkiye'de konut…

Eksper Raporu Nedir?

Eksper raporu, kelime olarak yanlış kullanılan bir kelime öbeğidir. Eksper raporu yerine değerleme raporu veya ekspertiz raporu olarak kullanılmalıdır. Gayrimenkul değerleme mesleği ülkemiz için yeni bir meslek kolu olarak sayılabilecek…

Arsa Değerleme

Arsa Değerleme Nedir? Nasıl Yapılır?

Arsa, imarı olan toprak parçasına verilen isimdir. Arsa değerlemesi yapılırken, en önemli unsur arsanın imarıdır. Bu imarın doğru yorumlanması da arsanın doğru değerinin tespiti açısından önemlidir. İmar durumu belirli olsa…

Otel Fizibilite Raporu

Otel Fizibilite Raporu Nedir?

Otel fizibilite raporu diğer fizibiliteler gibi, yapılabilirlik veya gerçekleştirilebilirlik analizine dayanmaktadır. Otel fizibilite raporu, otel fizibilitelerinin yazıya dökülmüş ve taraflarca anlaşılabilir halde olan türüne denilmektedir. Turizm sektöründeki canlanma ve Türkiye'nin bu…

Back To Top
Ara