Skip to content

UFRS (Uluslararası Finansal Muhasebe Standartları) ile TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) çerçevesinde  ve  Bağımsız Denetim kapsamında şirket varlıklarının gerçeğe uygun değerlerinin raporlanması.

UFRS ve TMS’ye Uygun Finansal Muhasebe

Ülkemizde uzun yıllar mali tablolar yalnızca vergi mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiştir. Yeni Ticaret Kanunu’nun kabulüyle şirketler vergi muhasebesinin yanı sıra uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumlu finansal muhasebe uygulamasına geçiş yapacaklardır.

Duran Varlıkların Bilanço Değeri

Vergi muhasebesi bir işletmenin vergi mevzuatına göre durumunu göstermektedir. Özellikle duran varlıklarına yönelik  maliyet bedeli ve amortisman uygulamaları nedeniyle işletme varlıklarının bilanço değeri gerçek değerinin çok altında kalmaktadır. Bu durumda vergi mevzuatı çerçevesinde hazırlanan mali tablolar işletmenin gerçek ticari durumunu yansıtmamaktadır.

Bağımsız Denetim Şirketleri

İşletmenin gerçek ticari durumunu, varlıklarının ve borçlarının gerçeğe uygun değerini  finansal muhasebe göstermektedir. Bu nedenle işletmeler vergi muhasebesinin yanı sıra gerçek ticari durumlarını göstermek üzere uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumlu mali tablolar hazırlamaktadırlar. Yeni Türk Ticaret Kanunu belli kriterleri sağlayan şirketlerin uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumlu Türk Muhasebe Standartlarına uygun mali tablolar hazırlaması zorunlu hale getirmektedir. Bu mali tabloların gerçeğe uygunluğu ise Bağımsız Denetim kuruluşlarınca denetlenmektedir.

Gayrimenkul Değerleme ve Makine Değerleme

Türk Muhasebe Standartları gayrimenkullerin, makine ve ekipmanların gerçeğe uygun değerleriyle mali tablolarda yer almasını gerektirmektedir. Bu çerçevede işletmeler gerek gayrimenkullerini, gerek makine ve ekipmanlarını, gerekse marka ve patent gibi varlıklarının gerçeğe uygun değerlerini değerleme kuruluşlarından alacakları değerleme raporlarıyla belgelemek durumundadırlar.

Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerlenmesi

İstanbul Gayrimenkul Değerleme işletmelere ve bağımsız denetim kuruluşlarına  UFRS(Uluslararası Finansal Muhasebe Standartları) ve TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) kapsamında varlıkların gerçeğe uygun değerinin raporlanmasında  ihtiyaç duyulan profesyonel desteği sağlamaktadır.

Back To Top
Ara