Skip to content

İş ortaklığının sonlandırılmasına karar verme aşamasında veya kararı takip eden süreçte, ortaklara ait veya kuruma ait menkul ve gayrimenkullerin bu fesih kapsamında değerlerinin tespit edilmesi gerekebilmektedir.

Ortaklara ait gayrimenkuller ile tüzel kişiliğe (şirkete) ait gayrimenkuller ile menkullerin değerlerinin tespit edilmesi tarafların iş ortaklıklarını sonlandırırken masaüstü çalışmalarına yardımcı olacaktır. Taraflara eşit mesafede, objektif ve uluslararası standartlarda hazırlanmış gayrimenkul değerleme raporları sürecin başarılı bir şekilde neticelenmesine en büyük katkıyı sağlayacaktır.

Demirbaş Değer Tespiti

İş ortaklığının yapısında yapılacak değişikliklerde de aynı şekilde menkul ve gayrimenkullerin değerlerinin tespit edilmesi finansal raporların oluşturulmasında ve sunulmasında duran varlıklar ile demirbaşlar kalemlerinin doğru oluşturulmasına yardımcı olacaktır. İş ortaklığı feshinde hukukçular ile tarafların menkul ve gayrimenkul değerleme raporları İGD’nin uzmanlık alanında yer almaktadır. İGD, mali müşavirler için duran varlıklar ile de demirbaşların raporlanması finansal raporların oluşturulmasında bağımsız ve tarafsız uzman bakış açısını pekiştirecektir.

İGD’nin hukuki konulara ilişkin olarak sunmakta olduğu hizmetlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

  • Boşanma İşlemlerin Yönelik Gayrimenkul Değerleme
  • İş Ortaklığı Feshine Yönelik Gayrimenkul Değerleme
  • İş Ortaklığı Anlaşması
  • Gayrimenkul Durum ve Hasar Tespiti
Back To Top
Ara