Skip to content

Türkiye’de bir çift farklı bir mülk rejiminde karar kılmadıkları sürece (örn, gayrimenkul ayrılığı, paylaşımlı gayrimenkul ayrılığı ya da gayrimenkullerin paylaşımı) 2002 Ocak ayından sonra edinilen herhangi bir gayrimenkulün kendiliğinden bölünmesine tabi olacaktır. 2002 Ocak ayından önce edinilen herhangi bir gayrimenkul, kendiliğinden bölünmesi yönünde çiftler önceden bir karar almadıkları sürece eski hükümlere tabi olacaktır.

Boşanınca Ev Kimin Olacak?

“Evi kim alacak?” dahil birçok karar içeren bir boşanma işleminin sonunda genellikle eve ilişkin iki seçenek söz konusudur birincisi mülk satılabilir ve gelirler paylaşılabilir ya da ikincisi bir taraf diğer tarafın payını satın alabilir.  Her iki durumda, taraflar gayrimenkulün değerlemesini talep etmelidir.  Boşanma işlemine yönelik gayrimenkul değerlemeleri, mahkemede savunulabilir iyi desteklenmiş, profesyonel bir değerleme gerektirir.

Avukatlar, mali müşavirler ve diğer sektör profesyonelleri gayrimenkulün konu olduğu tüm ihtilaflar için gayrimenkul değerlerini hesaplarken uzmanlığımıza ve etik ilkelerimize güvenirler.  Mahkemelerin ve diğer kurumların, gayrimenkul değer tespitini içeren bir gayrimenkul değerleme raporunda görmeyi özellikle istedikleri hususları raporlarımızda sunmaktayız.

Avukatlar için Gayrimenkul Değerleme Raporu

Bir boşanma davasıyla ilgilenen bir hukukçu olarak, ihtiyaçlarınız çoğu zaman, söz konusu gayrimenkuller için adil piyasa değerini tesis etmek için gayrimenkul değerlemesini de kapsamaktadır. Çoğunlukla, boşanma tarihi, gayrimenkulün değerinin tespit edilmesi istenilen tarih, daba tarihinden çok öncelere gidebilir yani “geriye dönük değer tespiti” gerekebilir. İGD’nin geniş gayrimenkul değerleme arşivi ve bu işlemlere yönelik kullandığı değerleme yaklaşımları ile bu değer tespitlerini kolaylıkla yapabilmekteyiz.

İGD, hangi taraf tarafından talep edilirse edilsin, gayrimenkulün değer tespiti çalışmalarından raporlanmasına kadar olan süreçte bağlı olduğu kamu kurumlarının belirlediği kural ve etik ilkeler ile İGD’nin objektif bakış açısı, gizliliğe ve  etik ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır.

İGD’nin hukuki konulara ilişkin olarak sunmakta olduğu hizmetler:

  • Boşanma İşlemlerin Yönelik Gayrimenkul Değerleme
  • İş Ortaklığı Feshine Yönelik Gayrimenkul Değerleme
  • İş Ortaklığı Anlaşması
  • Gayrimenkul Durum ve Hasar Tespiti
Back To Top
Ara