Skip to content

Gayrimenkul değerleme ve gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermek üzere 2005 yılında kuruldu. 2006 yılında, çalışmalarını İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ünvanı ile devam ettirmeye başlamıştır. Şirketimiz Genel Müdürlüğü İstanbul Taksim’dedir. Genel Müdürlüğe bağlı 8 Bölge Müdürlüğü’müz bulunuyor.

Geçen zaman içerisinde 100.000’i aşkın rapor adediyle tüm Türkiye’de hizmet veren bir kurum haline gelmiştir. Gayrimenkul değerleme başta olmak üzere, makine değerleme, otel değerleme, akaryakıt istasyonu değerleme hizmetlerinin yanısıra fizibilite ve araştırma hizmetleri de sunmaktadır. Şirketimiz gayrimenkul değerlemesi alanındaki çalışmalarını, uluslararası işbirlikleri ile zenginleştirmeye çalışmıştır. 2010 yılında başlattığımız gayrimenkul veri bankası çalışmaları ile değerleme çalışmalarımızda isabet oranı yüksek raporlamalar yapabiliyoruz.

2010 yılından bu yana, gayrimenkul piyasasına ilişkin piyasa araştırma raporları hazırlıyoruz. Konut, ofis, otel, akaryakıt, lojistik ve AVM piyasasını takip ettiğimiz raporları her yılın Şubat-Mart ayında iş ortaklarımız ve basın ile paylaşıyoruz.

SPK ve BDDK lisanslarına aynı anda sahip olan şirketimiz, Kalite Yönetim Sistemleri’ni 2008 yılından bugün dünyanın en kurumsal şirketlerinden almaya devam etmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurul Listesi:

Sermaye Piyasası Kurulu listesine alınmış şirketler ‘Lisanslı Değerleme Şirketleri’ olarak da anılmaktadır, Gayrimenkul Değerleme Yetkisi’ni Seri: VIII, No:35 sayılı tebliği ile belirlemiş ve kısıtlandırmıştır. Bu tebliğ uyarınca SPK’yı ilgilendiren ‘gayrimenkul değerleme’ işlemleri sadece SPK’nın yetki verdiği yetkilendirilmiş ‘gayrimenkul değerleme’ şirketlerinde yapılabilmektedir. İstanbul Gayrimenkul Değerleme bu yetkilendirme kapsamında Temmuz 2008’de “Kurul Listesi”ne alınmıştır. Halen bu yetki kapsamında müşterilerine hizmet sunmaktadır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Yetkilendirmesi:

İGD, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (Kurul) 07.04.2011 tarih ve 4150 sayılı Kararı ile İGD’nin Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci maddesine istinaden bankalara “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine uygun görülmüştir.

İGD, bankacılık ve gayrimenkul sektöründeki deneyimlerin bir araya getirilmesi ile kurulmuştur. Değerleme, danışmanlık, proje geliştirme, pazar araştırması, fizibilite çalışması, en etkin ve en verimli kullanım, makine parkı değerlemesi, gayrimenkul hasar tespiti, gayrimenkul hukuk danışmanlığı hizmetlerini lisanslı eksperlerinin yanı sıra öğretim üyesi danışman kadrosunun bilimsel desteği ile sunmaktadır.

Uluslararası Değerleme Standartları (UDES – IVS International Valuation Standards)

İGD, Uluslararası Gayrimenkul Değerleme Standartları’na (UDES-IVS) uygun olarak raporlama yapmaktadır.

İGD, SPK Mevzuatı kapsamında ilgili tebliğe göre, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerini bağımsız ve tarafsız olarak raporlamaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi – Bureau Veritas

İGD, uluslararası kabul gören bir çalışma biçimini benimsemiş ve Kalite Yönetim Sistemi’ ni ISO 9001:2008 standardını temel alarak hazırlanmıştır. İGD çalışanları, bu sistemin muhafazasından sorumludurlar.

İGD, tüm çalışmalarını belirlenen dokümantasyon yapısına göre hazırlar ve arşivler. İGD’nin hizmet verdiği tüm alanlarda, süreçlerin tümü prosesler halinde oluşturulmuştur. İGD çalışanları, İGD müşterilerine hizmet vermeye başladıkları andan itibaren bu proseslere bağlı kalmak şartı ile hizmet sunarlar. Sistemimiz yakından tanımak isterseniz şu sayfaya bakabilirsiniz: ‘Kalite Yönetim Sistemimiz’

Uluslararası İşbirlikleri

İstanbul Değerleme, 2005 yılından bu yana değerleme alanında dünyada işini iyi yapmaya çalışan ve uluslararası çalışmaya gayret eden firmalar ile irtibat halinde olmuştur. Aradan geçen zaman içerisinde birçoğu ile işbirlikleri yapan şirketimiz, uluslarası kontakları ile ‘stratejik işbirliği’ yapmaya başlamıştır. İster Türkiye’de olsun ister Dünya’nın bir ucunda olsun eğer bir değerleme, fizibilite veya pazar araştırması ihtiyacınız varsa bunu bizimle paylaşmanızda fayda var. İGD’yi stratejik işbirliği için tercih eden firmalar ve İGD’nin stratejik işbirliği için seçmiş olduğu firmalar dünyada alanında başarılı olan, yaygın ağa sahip ve gerekli sertifikasyonlara sahip firmalardır.

Back To Top
Ara