Skip to content

Konutta Güzel Günler Geride Kaldı

Bu ay açıklanan önemli bir veri ile başlayalım. Nüfus verileri konut verileri için çok önemli bir talep göstergesi. Açıklanan veri bir önceki yıla göre ülke nüfusunun dört yüz bin kadar arttığını gösteriyor. Bu sayı önceki yıllarda her yıl için bir milyon iki yüz bin kişi idi. İstanbul’un nüfusu ise elli bin kişi azalmış görünüyor. Bunların yanı sıra doğum verileri de önceki yıllara göre azalma gösterdi.

 

Konut verilerine baktığımızda ise Ocak ayında altmış bin adedi ipoteksiz olmak üzere toplam yetmiş bin adet konut satışı gerçekleşti. Bu durum 2021 yılına konut satışı bakımından zayıf bir giriş yapıldığını gösteriyor.

Peki fiyat endekslerinde durum ne? 2020 yılını %30,3 lük bir fiyat artışı ile tamamlamış gözüküyoruz. İller bazında incelediğimizde İstanbul %28 lik fiyat artışı ile Türkiye ortalamasının iki puan gerisinde. İzmir ve Ankara ise Türkiye ortalaması ile paralel seyrediyor.

En dikkatimizi çeken nokta ise yeni konutlar ile mevcut konutların fiyat endeksleri arasındaki farkın illere ve bölgelere göre nasıl değiştiği oldu. Mesele Ekonomi/Youtube kanalında bu konuyu ayrıntılı olarak inceliyoruz.

Ayrıca yeni açıklanan tapu harcı verileri ile ilgili değerlendirmelerimizi ve piyasaya ilişkin yakın gelecek öngörülerimizi de bu videoda bulabilirsiniz.

Back To Top
Ara