Skip to content

Kira değer tespit raporları, gayrimenkul kiraları için piyasa araştırmaları ve piyasada gerçekleşen kira tutarlarını karşılaştırmalı ortaya koyması özelliğiyle hem mülk sahipleri hem de kiracılar açısından büyük önem taşımaktadır.

Hangi Durumlarda Gayrimenkul Kira Değerlemesi Yaptırılmaktadır?

 • Kira artış oranları konjonktüre göre önemli sapma gösterdiğinde
 • Mülk Sahibi ile Kiracı arasında artış oranı konusunda anlaşmazlık olduğu durumlarda
 • Ticari mülklerde ciro ve ciroya bağlı kira tutarlarının hesaplanmasında ihtilaf olduğunda
 • Sözleşme süresi dolan ve yeniden kiralamaya konu olacak mülklerde
 • Üzerinden 5 yıl geçen kira sözleşmelerinin yenilenmesi gerektiğinde
 • Devredilen işletmelerin kira tutarı tespit işlemlerinde
 • Kira üzerinden gelir elde eden kişilerin emsal kira hesaplamalarında

Kiraya verilmeye uygun olan gayrimenkullerin kira değeri tanımı ve yaklaşımları, Uluslararası Değerleme Standartlarında belirtilmiştir;

 • Kira Rayici; taşınmaz mülkiyet haklarının, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir kiralayan ve istekli bir kiracı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile uygun kiralama şartları çerçevesinde, değerleme tarihi itibarıyla kiralanması sonucu elde edilecek fayda için tahmin edilmesi gerekli görülen tutardır.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme olarak, Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında kira değerleme çalışmaları yapıyoruz;

 • Konutlar için Borçlar Kanunu’na uygun aylık ve yıllık kira değeri ve artış oranları değerlemesi
 • Ofis ve Hizmet Binaları için kira değerlemesi
 • Dükkanlar ve Perakendecilik alanında kullanılan gayrimenkullerin kira, kira artış, ciro kirası ve devir bedeli değerlemesi
 • Alışveriş Merkezi, Çarşı, Pasaj, Han gibi gayrimenkullerin kira değerlemesi
 • Arsa ve Araziler için kira değerlemesi
 • Otel, Motel, Turistik Tesis ve Turizm Geliştirme Alanlarında bulunan gayrimenkullerin kira değerlemesi
 • Seralar ve Tarımsal Yapılar için kira değerlemesi
 • Otopark, Katlı otopark, garaj gibi yapıların aylık abonman ve günlük kullanıma esas kira değerlemesi
 • Fabrika, Endüstriyel Tesis, Entegre Tesis gibi yapıların kira değerlemesi
 • Öğrenci Yurdu, Lojman, Konukevi olarak kullanılan binaların kira değerlemesi
 • Eğlence Mekanları, Müzik ve Sahne Sanatları için kullanılan yerlerin kira değerlemesi
 • Teknoloji Geliştirme Merkezi, Sanayi Sitesi, Organize Sanayi Bölgesi gibi imtiyazlı bölgelerde rayiç kira değeri tespiti
 • Sağlık Kompleksi, Hastane, Poliklinik, Dispanser, Tıp Merkezi gibi gayrimenkullerin kira değerlemesi
 • Akaryakıt İstasyonu kira değerlemesi
 • Özel okul, eğitim tesisi, kolej, kreş gibi gayrimenkullerin kira değerlemesi
 • Baz istasyon, enerji nakil hattı, enerji üretim tesisi gibi yerlerin Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen taşınmaz yükleri kapsamında irtifak hakkı, yararlanma ve sınırlı yararlanma hallerinde kira tutarı tespiti
 • Lojistik Merkezi, Deneyim Merkezi, Veri Merkezi gibi yüksek teknolojik özellikleri olan gayrimenkullerin kira değerlemesi
 • Tarihi-Kültürel Değeri olan, Anıtlar Kurulu ya da Koruma Kurul Kararıyla tescilli yapı olarak ilan edilen binaların kira değerlemesi
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü kapsamındaki vakıf taşınmazlarının rayiç kira değerlemesi
 • Özelleştirme mevzuatı kapsamındaki projelerin kira değerlemesi
 • Spor tesisleri, kapalı spor salonları, yüzme havuzu gibi yapıların kira değerlemesi
 • Dalyan, Liman, Marina, İskele gibi su yüzeyinde konumlanmış yerlerin kira değerlemesi
 • Orman, Özel Orman, Meyve Bahçesi, Kır, Hobi Bahçesi gibi doğaya uygun olarak kullanılan yerlerin kira değerlemesi
Back To Top
Ara