Skip to content

En etkin ve en verimli kullanım analizi, gayrimenkul sektörü için çok önemli olmakla beraber en az anlaşılmış kavramlardan birisidir. Her şeyden önce değeri etkileyen en önemli kavram en etkin ve en verimli kullanımdır. En yüksek ve en iyi kullanım; mantıklı olarak olası ve yeterli seviyede desteklenen alternatif kullanımlar arasında;

 • Yasal olarak izin verilen
 • Fiziki olarak olanaklı
 • Finansal açıdan uygulanabilir
 • Maksimum düzeyde verimli bir kullanım olarak tanımlanmaktadır.

Mülk her zaman mevcut veya muhtemel kullanımının sunabileceği en etkin ve en verimli kullanımına göre değerlendirilmektedir. Arsa değeri en yüksek ve en iyi kullanımına göre belirlenmektedir. Gayrimenkul geliştirme sonucunda oluşan değer; arsa değerine katkılar ölçüsünde belirlenmektedir. En yüksek ve en iyi kullanım makul bir yakın gelecek için hesaplanabilir. Uzun vadeli ve spekülatif yaklaşımlar en yüksek ve en iyi kullanım kavramının dışında kalmak durumundadır.

Farklı disiplinlerden gelen profesyonellerden oluşan İGD’nin ekibi, yatırımınızla ilgili akla gelebilecek aşağıdaki örneklerle benzeşen soruları yanıtlamada size yardımcı olacaktır.

 • Fiziksel olarak neler mümkündür?
 • Nelere yasal olarak izin verilmektedir?
 • Neler finansal olarak uygulanabilir?
 • Neler en yüksek yatırım kazancı sağlar?
 • Mülk geliştirilmeli, genişletilmeli, dönüştürülmeli ya da yıkılmalı mıdır?
 • Yasal olarak özel izin gerektiren uygulamalar nelerdir?

İGD’nin gayrimenkul danışmanlığı alanında sunmuş olduğu hizmetlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

 • Gayrimenkul Özel Danışmanlık Hizmetleri
 • Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı
 • Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı
 • En Etkin ve En Verimli Kullanım Analizi (Highest & Best Use Analysis)
Back To Top
Ara