İstanbul'da konutunuzu kiraya vermeyi düşünüyor veya kirasını bildiğiniz bir konuta yatırım yapmak mı istiyorsunuz?
Aşağıdaki hesaplama araçları ile İstanbul için kira ve değer hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.
Kiradan Konut Değer Hesaplama
Değerden Kira Hesaplama
* Konut kira çarpanı; konutun fiyatının konutun aylık kirasına oranıdır.
* Yukarıda sonuçları görülen çalışma, İstanbul için hazırlanmıştır. 35 ilçeden toplanan veriler sonucunda elde ettiğimiz logaritmik model, konutun kirası ile konutun fiyatı arasındaki değişkenliği %93 oranında açıklamaktadır.